Сдружение "Български ритми"

Анкета 2016

"Български pитми" проведе анонимна анкета с цел да проучи мнението на участниците в организирания от сдружението, на 16 април тази година, концерт "Bulgarische Rhythmen & Freunde". Резултатите по долу са направени на базата на 34 валидни анкети.

Отделните коментари и желания свързани със събитието, подготовката и организацията му ще бъдат обсъдени и по възможност ще бъдат взети в под внимание при организацията нa следващия концерт.

Общи въпроси

Въпроси към попълващите

Сдружение "Български ритми" Ви ви благодари за участието и Ви желае едно чудесно лято!